ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Νηπιαγωγός με εμπειρία

Νηπιαγωγός με εμπειρία από Κατερίνη, αναλαμβάνει τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6940587052