ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η ATRAX SECURITY IBC IKE επιθυμεί να προσλάβει άμεσα προσωπικό ασφάλειας

Η ATRAX SECURITY IBC IKE επιθυμεί να προσλάβει άμεσα προσωπικό ασφάλειας . για την κάλυψη θέσεων εργασίας στον νομό Πιερίας συγκεκριμένα στης περιοχές Παράλια, Αγ-Αθανάσιος, Ανδρομάχη, Κατερίνης, Απαραίτητα προσόντα: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΙΕΠΥΑ.
Τα άτομα που θα επιλεγούν τελικώς θα λάβουν εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και θα τους ανατεθούν καθήκοντα με βάση την εμπειρία και τα προσόντα τους.
Αποστόλη βιογραφικού με επισυναπτόμενη την άδεια στο : info@atraxsecurity.gr .