ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΡΜΑΖΗ - Φιλόλογος

Απόφοιτος Ιστορικού - Αρχαιολογικού ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 6934-208503
E-mail: antonia.varmazi@gmail.com