ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΦΙΛΟΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 4, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35600
E-mail: info@fme.org.gr
Web Page: www.fme.org.gr