ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

CASHMERE Coffee Bar

Διεύθυνση: Γιωργάκη Ολυμπίου 13, 60100, Κατερίνη
Κινητό: 6986-686680
E-mail: feca@gmail.com