ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΕΤΙΔΗΣ - Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 4, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510 47230-4
Φαξ: 23510 47235
E-mail: poletidis@vip.gr