ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΙΣ - Τυπογραφείο

Διεύθυνση: Κίτρους 30, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-73242
E-mail: sakkaros1@hotmail.com
Υπεύθυνος: Λάζαρος Ν. Σακκάρος