ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

VILLA EUROPE Hotel

Διεύθυνση: Παραλία Κατερίνης, Τ.Κ.60100
Τηλέφωνο: 23510-62530, 23510-63427-30
Φαξ: 23510-63431
E-mail: info@villa-europe.gr
Web Page: http://www.villa-europe.gr