ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

APERIO Hotel

Διεύθυνση: Ακτή Περίστασης, 60100, Παραλία Κατερίνης
Τηλέφωνο: 23510-63005
Φαξ: 23510-63009
E-mail 1: info@hotelaperio.gr
E-mail 2: aperio@gto.gr
Web Page: http://www.hotelaperio.gr