ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΡΤΙΟ Café Bar

Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 82, 60200, Λιτόχωρο
Τηλέφωνο: 23520 - 84038
E-mail: artiocafe@hotmail.com
Web page: http://www.artiocafe.gr