ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

QUEEN'S Bar-Restaurant

Διεύθυνση: Γ. Ολυμπίου με Π. Βαρδάκα γωνία, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-25024
E-mail: queensmeletidis@yahoo.gr
E-mail2: queensmeletidis@yahoo.com