ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

"IL MONDO" Γουργιώτης Νίκος & Χρήστος Ο.Ε. - Έπιπλα

Διεύθυνση: 4ο χλμ. Κατερίνης - Παραλίας, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-63660
Fax: 23510-63663
E-mail: info@gourgiotis.gr
Web Page: www.gourgiotis.gr