ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ERGOPLANT ΜΠΑΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Αγροβιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 38, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-36586
Φαξ: 23510-34127
E-mail: info@ergoplant.com
Web page: http://www.ergoplant.com/
  
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η "ERGOPLANT - ΜΠΑΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." είναι μια εταιρεία με κύριο τομέα δραστηριότητας τις αγροβιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πραγματοποιεί μελέτες, κατασκευές και πλήρεις εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών έργων. Απευθύνεται σε πελάτες που ζητάνε αξιοπιστία και άμεση ανταπόκριση στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση του βιομηχανικού εξοπλισμού τους.