ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

CAREER COMPUTERS - Κέντρο Πληροφορικής

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 4, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-20066
E-mail: careercomputers@runbox.com
Web page: www.computers.edu.gr

Υπεύθυνος σπουδών: Μυρωτής Γ. Δημήτριος